Wydarzenia

Gmina Ujsoły zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie z pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który pomoże założyć profil  PUE który jest niezbędny do złożenia wnioskow o  świadczenia Rodzina 500+ i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

Dyżur pracownika ZUS odbędzie się 26 stycznia br. w godz. 9.00-12.00 – w budynku „Organistówki” w Ujsołach, ul. Ks. Piotrowskiego 2.