Wydarzenia

Wzorem  lat ubiegłych w roku 2022 i 2023 możliwy będzie odbiór i utylizacja azbestu od właścicieli budynków znajdujących się na terenie gminy Ujsoły.

Wnioski składać mogą osoby fizyczne - właściciele budynków, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz rolnicza.

Termin złożenia wniosków upływa z dniem 31 marca 2022 roku.

W związku z tym, że program  dofinansowania  usuwania azbestu  obejmuje dwa lata prosimy o składanie wniosków osoby, które zamierzają usunąć azbest w roku 2022r. oraz 2023r., w celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości środków.

Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od wysokości przyznanych środków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z czym istotne jest aby wnioski składały osoby zdecydowane na odbiór azbestu. 

Podstawą  zakwalifikowania do programu  jest złożenie wniosku  z załączoną dokumentacją fotograficzną (zdjęcie obiektu na którym znajduje się azbest a w przypadku gdy azbest jest juz zdemontowany, zdjęcie miejsca składowania).

WNIOSEK NA ODBIÓR AZBESTU 

REGULAMIN