Wydarzenia

Publikujemy wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność gminy Ujsoły. 

 wykaz sporządzono w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz Uchwałę  Rady Gminy w Ujsołach z dnia 3 lutego2021 r. Nr XXIV/192/2021  

Lp.

Położenie nieruchomości

 

Opis nieruchomości

 

Nr działki

Powierzchnia  w ha

Nr Księgi wieczystej

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego oraz sposób zagospodarowania

Cena nieruchomości

zwolniona z podatku VAT

Forma zbycia

1

Soblówka

Nieruchomość

zabudowana budynkiem mieszkalnym

209/1

0.0934

KW nr BB1Z/00117403/6

s.RM.58

Teren zabudowy zagrodowej;

60 000,00

Własność

 

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży udziela pan Leon Bury - Urząd Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, Referat Organizacyjny Ochrony Środowiska i Inwestycji , pok. nr 11 , tel.:(033) 8647-351 wew. 36

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości rolnej na podstawie  art.34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tj. Dz. U. 2020 r.  poz. 1990 z późn .zm.) , składają wniosek do dnia  26.04.2021r.   

Zdjęcie: Pixabay