Wydarzenia

Wójt Gminy Ujsoły poinformował, że od 3 listopada 2022 r. obowiązują nowe przepisy doyczące przyznawania dodatku węglowego.

Zgodnie z ich treścią dodatek węglowy w wysokości 3.000,00 zł przysługuje na każde gospodarstwo domowe zamieszkujące pod jednym adresem. Warunkiem otrzymania takiego dodatku jest wykazanie, że gospodarstwa domowe prowadzone są w odrębnym lokalu posiadającym wydzieloną kuchnię, łazienkę, ubikację i inne pomieszczenia niezbędne do zaspokajania bieżących potrzeb życiowych. Weryfikacja złożonego przez wnioskodawcę oświadczenia zostanie potwierdzona wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracowników GOPS w Ujsołach. Nowe wnioski o wypłatę dodatku należy składać do dnia 30 listopada br. również w przypadku osób, które otrzymały wcześniej decyzje odmowne.

Ważne:

Osoby, które otrzymały dodatek węglowy nie mogą ubiegać się o wypłatę dodatków z niektórych źródeł ciepła ogrzewania i odwrotnie osoby, które otrzymały np. dodatek na drewno nie mogą ubiegać się o wypłatę dodatku węglowego.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Ujsołach  lub pod numerem tel. 33/ 8647350 w. 23, w. 34.