Wydarzenia

Akcję kontroli poprawności działania systemów oczyszczania spalin (SCR) przeprowadzili w mijającym tygodniu inspektorzy śląskiej ITD z oddziału w Wodzisławiu Śląskim. Na punkcie kontroli na granicy słowackiej w Zwardoniu kontrolowano pojazdy wjeżdżające do Polski. W trzech przypadkach na 15 sprawdzonych pojazdów wykryto nieprawidłowości. Pojazdy te nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy do czasu naprawy usterek.

Inspektorzy z wodzisławskiego oddziału śląskiej ITD przeprowadzili w miniony wtorek tematyczną akcję kontroli pojazdów ciężarowych. Skupili się na weryfikacji działania układów SCR (selektywnej redukcji katalitycznej), które, wykorzystując płyn AdBlue, pomagają utrzymać wymagane standardy dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń w spalinach. Kontroli poddawano pojazdy wjeżdżające do naszego kraju na przejściu granicznym ze Słowacją w Zwardoniu.

Do kontroli wytypowano 15 pojazdów przewoźników zagranicznych. W trzech przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w działaniu systemu SCR. Pojazdy wydzielały nadmierne ilości zanieczyszczeń, brakowało w nich płynu AdBlue, a w jednym z przypadków stwierdzono nieprawidłowe działanie systemu wskutek niedrożności przewodów układu. Dokumenty dopuszczające pojazdy do ruchu zostały zatrzymane a właścicieli pojazdów zobligowano do naprawy usterek i przedstawienia wyników badań technicznych potwierdzających poprawne działanie układów oczyszczania spalin.