Wydarzenia

W gminie Węgierska Górka nieustanie prowadzone są prace modernizacyjne i inwestycyjne mające na celu poprawę konfortu życia mieszkańców i zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. 

Aktualnie na ukończeniu są działania w ciągu ul. Leśniczowka w Węgierskiej Górce. Droga w znakomity sposób usprawni połączenie komunikacyjne pomiędzy ul. Zieloną a ul. Parkową.

Zdjęcie: UG Węgierska Górka