Wydarzenia

W tym roku mija 81. rocznica „Akcji Żywiec”. Wysiedlenia ludności na Żywiecczyźnie rozpoczęły się w nocy 21 na 22 września 1940 roku w miejscowościach Jeleśnia i Sopotnia Mała. Do połowy grudnia 1940 roku wysiedlono ponad trzydzieści miejscowości, a w transportach do Generalnej Guberni deportowano około piętnaście tysięcy ludzi. „Aktion Saybusch” wiązała się z planami germanizacji terenów Żywiecczyzny, które miały stać się bazą turystyczną dla górników i hutników ze Śląska. 

Końcem października 1940 roku, nad ranem, wysiedlono 79 rodzin z Ciśca. 392 osoby musiały zostawić swoją małą Ojczyznę, miejsce, w którym się urodziły, wychowywały, pracowały. Musiały opuścić swoje domy, rodziny i wyruszyć w nieznane.

W roku 2000 wysiedlenia w Ciścu zostały upamiętnione symboliczną tablicą wmurowaną na ścianie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. W tym bowiem miejscu w trakcie akcji wysiedleńczej zgromadzono ludność cisiecką. Inicjatorem powstania tablicy był nieżyjący już patriota lokalny Pan Jan Żyrek.

Co roku Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik wraz z przedstawicielami społeczności lokalnej upamiętniając te tragiczne wydarzenia, składa symboliczną wiązankę i zapala znicz.