Wydarzenia

W Dzień Zaduszny w konkatedrze odprawiona zostania Msza św. za zmarłych pochowanych w kryptach oraz wokół konkatedry. W krypcie, która znajduje się w kościele NNMP w Żywcu umieszczone zostaną także urny z grobów pochowanych w Szewcji Habsburgów.

Po Mszy św. będzie nabożeństwo za zmarłych, podczas którego bp Roman Pindel umieści urny z ziemią z grobów, w których są pochowani w Szwecji: Alicja i Karol Olbracht Habsburg oraz ich syn Karol Stefan. 

Msza Święta rozpocznie się o godzinie 18.00. 

Krypta Rodziny Habsburgów znajduje się w kaplicy bocznej w Kościele Najświętszej Marii Panny w Żywcu pod posadzką. Kaplica ta została zaprojektowana i wybudowana w stylu neorenesansowym przez Franciszka Mączyńskiego w 1929 roku.