Wydarzenia

W dniu 14 czerwca br. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wójta Gminy Czernichów z udziałem przedstawicieli ZDW w Katowicach, konsorcjum Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. oraz IMB Podbeskidzie Sp. z o.o. , a także Radnych Gminy Czernichów oraz przedstawiciela przedsiębiorców z terenu gminy Czernichów.


Podczas spotkania ustalono co następuje:

  1. Czasowo wstrzymane zostało zamknięcie odcinka drogi między skrzyżowaniem ul. Bielskiej z ul. Żywiecką w Międzybrodziu Bialskim a mostem w Międzybrodziu Żywieckim. Planowana zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona we wrześniu 2021 roku. Do tego czasu ruch pojazdów będzie odbywał się wahadłowo.
  2. Wykonawca robót nakreślił planowany harmonogram robót oraz zobowiązał się do przekazania Gminie Czernichów planu prac planowanych na rok 2021. Informacje będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w aplikacji Blisko.
  3. Wójt Gminy Czernichów po raz kolejny poruszyła kwestię zapewnienia przejezdności drogi w czasie przebudowy mostu na potoku Żarnówka Mała (rejon zapory Porąbka). ZDW oraz Wykonawca przeanalizują możliwość budowy tymczasowej przeprawy dla pieszych w tej lokalizacji. O rozstrzygnięciu Gmina Czernichów poinformuje na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w aplikacji Blisko.


DW 948 przebudowywana jest na odcinku od skrzyżowania z DK 52 w Kobiernicach do skrzyżowania z DW 946 w Oczkowie. Prace potrwają do października 2024. Przedsięwzięcie finansowane jest w całości z budżetu Województwa Śląskiego. Koszt przebudowy to 215 mln zł. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Wykonawca to konsorcjum firm Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. i IMB Podbeskidzie Sp. z o.o. Przebudowa polega na całkowitym rozebraniu istniejącej konstrukcji drogi i wybudowaniu jej od nowa w najnowszej dostępnej technologii.

Informacja: Czernichów