Wydarzenia

W pobliżu przejścia dla pieszych w Ciścu zamontowany został wyświetlacz prędkości. 

- (...) zamontowaliśmy Wyświetlacz Prędkości w pobliżu przejść dla pieszych na ul. Prymasa Wyszyńskiego w Ciścu na których dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem pieszych. Dziękuję Powiatowemu Zarządowi Dróg w Żywcu za realizację moich wniosków w tym zakresie - jak informuje Radny Powiatu Żywieckiego Józef Stopka.