Wydarzenia
W gminie Węgierska Górka wystartowała III edycja szkoleń z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w górach. Zajęcia dla młodzieży - uczniów 8 klas z Cięciny, Ciśca, Węgierskiej Górki oraz Żabnicy, poprowadzą ratownicy GB GOPR z Sekcji Żywiec.
Działania edukacyjno-profilaktyczne w ramach projektu mają na celu uświadomienie uczniom, jak ważne jest odpowiedzialne zachowanie na górskich szlakach i umiejętność udzielania pierwszej pomocy, gdy zdarzy się wypadek.
Zdjęcie: GOPR Beskidy