Wydarzenia

Z udziałem około tysiąca podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta w Węgierskiej Górce na Żywiecczyźnie 24 maja 2023 r. odbyła się 30. pielgrzymka osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich rodzin i przyjaciół.

Bp Piotr Greger, zwracając się do uczestników spotkania, podkreślił, że są oni „potwierdzeniem ewangelicznej prawdy o przezwyciężającej wszystko sile miłości”.

Pielgrzymka rozpoczęła się od Mszy św. w kościele pw. Przemienienia Pańskiego, gdzie proboszczem jest zaangażowany w dzieła Fundacji ks. Henryk Zątek. Liturgii przewodniczył bielsko-żywiecki biskup pomocniczy. Duchowny przypomniał w homilii, że człowiek uczy się miłości od innych ludzi, „ponieważ kolejne pokolenia stanowią żywą sztafetę miłości”.

„Najważniejszym ogniwem w wychowaniu człowieka do miłości pozostaje zawsze rodzina. Jeśli więc przeżywa ona jakikolwiek kryzys, wówczas odbija się on na całym procesie wychowania do miłości” – zaznaczył.

„Czy jednak dzisiejszy świat wierzy jeszcze w miłość? Czy to, co ludzie w dzisiejszym świecie nazywają miłością, jest rzeczywiście godne tego miana?” – pytał kaznodzieja i zauważył, że jedną ze spraw, którą współczesnemu człowiekowi najtrudniej zrozumieć, to prawda o tym, że miłość jest darem z siebie, jest ofiarą.

Zauważył, że miłość nieoparta na fundamencie prawdy, pełnej prawdy o człowieku, jest oszustwem. „Ci, którzy tego nie rozumieją, oskarżają także Kościół o brak wyrozumiałości i współczucia. Jednakże prawdziwa wyrozumiałość i szczere współczucie muszą wyrastać z prawdziwej miłości do człowieka, z troski o jego prawdziwe dobro” – powiedział bp Greger.

Zapewnił, że działalność osób stanowiących środowisko Fundacji im. Brata Alberta, a także grono ludzi wspomagających to dzieło, „jest potwierdzeniem ewangelicznej prawdy o przezwyciężającej wszystko sile miłości”.

„Jesteście żywym dowodem, iż nieodłącznym elementem tożsamości chrześcijańskiej jest świadomość, że Jezus szczególnie daje znać o sobie w ludziach ubogich, pogardzanych, doświadczających rozmaitych ograniczeń, będących ofiarami przemocy fizycznej i psychicznej” – dodał.

Na koniec zwrócił uwagę, że budowanie cywilizacji miłości w świecie musi opierać się na prawdzie. „Tylko człowiek uświęcony w prawdzie, a więc poddany prawdzie Bożej, może stać się świadkiem i narzędziem prawdziwej miłości. Takich prawdziwych apostołów miłości potrzebuje dzisiejszy świat” – podkreślił.

W procesji ofiarnej podopieczni ponad trzydziestu oddziałów Fundacji razem z chlebem i winem przynieśli m.in. wykonane w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej obrazy. Prace stworzone w różnych technikach przedstawiały głównie motywy sakralne: Chrystusa, Matkę Bożą, świętych, kościoły.

Po Eucharystii odbył się piknik integracyjny na pobliskich bulwarach. Specjalny występ przygotowała miejscowa szkoła podstawowa. Wystąpiły też zespoły z Przeciszowa, Cięciny i Żabnicy. Przygotowano poczęstunek. Beata Ciura z Fundacji zaznaczyła, że Węgierska Górka jest miejscem bardzo gościnnym i otwartym na potrzeby drugiego człowieka, a wójt gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik przypomniał, że to tu rozegrała się w 1939 r. bohaterska bitwa, dzięki której miejscowość zyskała nazwę „Westerplatte Południa”.

Przygotowano też szereg atrakcji, m.in. warsztaty tworzenia regionalnych kwiatów, zabawy artystyczne, konkursy sprawnościowe. Stanowiska ze sprzętem zaprezentowały miejscowa OSP i policja. Dużym zainteresowaniem cieszyła się mała zagroda z owcami.

Fundacja im. Brata Alberta została założona w 1987 roku przez Zofię Tetelowską, Stanisława Pruszyńskiego, kapelana „Solidarności” ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego oraz osoby wywodzące się z Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych i wspólnot „Wiara i Światło” z Krakowa zwanych popularnie „Muminkami”. Od początku swego istnienia niesie pomoc osobom niepełnosprawnym.

Celem Fundacji im. Brata Alberta z Radwanowic jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Działania Fundacji obejmują prowadzenie domów stałego i dziennego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej, świetlic terapeutycznych, ośrodków adaptacyjnych, szkół oraz przedszkoli integracyjnych. Fundacja ma swoich podopiecznych w 36 placówkach w całej Polsce.

Źródło: diecezja.bielsko.pl / Autor: Robert Karp / zdjęcie ks. Piotr Bączek