Wydarzenia

W związku z realizacją przez Gminę Węgierska Górka programu pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Węgierskiej Górce  ogłasza nabór wniosków na usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego.

Adresaci programu:

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Cel programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Realizator Programu umożliwia osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad taką osobą samodzielny wybór: miejsca świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego z zastrzeżeniem iż wskazane miejsce otrzyma pozytywną opinię gminy.

Przewidywana liczba osób - 5, limit do 7 dni na osobę.

Okres  w jakim można otrzymać wsparcie: do 26 grudnia 2021 r.

Sposób zgłoszenia do Programu.

Należy złożyć poprawnie wypełnioną  oraz podpisaną Kartę zgłoszeniową oraz  Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM w wersji:

a)  elektronicznej przesłanej jako  skan na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

b) za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie GOPS w Węgierskiej Górce, ul. Zielona 43 

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny  - tel. 338609780.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą, która:

a) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Gmina bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.