Wydarzenia

W związku z powyższym Wójt Gminy Węgierska Górka informuje, że niezwłocznie po przyjęciu przez Sejm Ustawy, przystąpimy do jej realizacji.
O czym stosownym komunikatem powiadomimy mieszkańców.