Wydarzenia
Wiktoria z Żywca to 2,5 letnia dziewczynka, która cierpi na rzadką wadę genetyczną. Potrzebuje wsparcia oraz pomocy. 
 
Wiktoria to 2,5-letnia dziewczynka o bystrym spojrzeniu, bardzo ciekawa świata. Niestety nadal nie chodzi ani nie mówi. Cierpi na niezwykle rzadką wadę genetyczną.
Małogłowie, hypoplazja móżdżku, hipoplazja robaka i dolnych części półkul móżdżku, obniżone napięcie mięśniowe, opóźnienie psychoruchowe to winowajcy tego stanu.
 
Dziewczynka robi ogromne postępy, ale potrzebuje bardzo intensywnego wsparcia, któe to mogą zapewnić specjalistyczne turnusy. 
 
Zbiórka prowadzona jest pod tym linkiem  www.nadziejadladzieci.pl/wiki-skorzak
Jest także uruchomiona grupa facebook Wspieramy Wiki z Żywca