Wydarzenia

Corocznie na terenie woj. śląskiego prowadzona jest akcja pn. „Bezpieczne Wakacje”. Jej celem jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie woj. śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych, profilaktyki uzależnień, profilaktyki boreliozy i odkleszczowego zapalenia mózgu. Akcja jest skierowana do dzieci, młodzieży, kadry pedagogicznej i rodziców. Na potrzeby akcji powstały bogate w treść materiały edukacyjne, opracowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.

W kwestii profilaktyki uzależnień na infografikach poruszane są tematy dotyczące szkodliwości palenia tytoniu, spożywania alkoholu i używania narkotyków, w tym dopalaczy. 

Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Żywcu podejmują szereg działań mających na celu przygotowanie dzieci i młodzieży z powiatu żywieckiego do bezpiecznego wypoczynku letniego. Działania organizowane na terenie naszego powiatu realizowane są w ramach kampanii i akcji edukacyjnych pn. „Bezpieczne wakacje”, „Brązowo, ale czy zdrowo?” i „Dopalacze, wypalacze – groźne narkotyki”. Od początku czerwca prowadzone są działania edukacyjne, które swym zasięgiem obejmują wszystkie grupy wiekowe. Dla dzieci z placówek przedszkolnych i szkół podstawowych organizowane są pogadanki dot. bezpiecznego wypoczynku, zajęcia metodą projektu

i warsztaty edukacyjne w formie stacji zadaniowych. Uczestnicy spotkania wykonując poszczególne działania weryfikują swoją wiedzę w obszarze przestrzegania zasad bezpieczeństwa w górach, nad wodą, w lesie i w domu. Dodatkowo, podczas zajęć uwrażliwia się dzieci na unikanie kontaktów z nieznajomymi i rozsądne korzystanie z Internetu. Działania mają formę otwartej dyskusji.

Dla młodzieży ze szkół średnich prowadzone są prelekcje dot. profilaktyki uzależnień połączone

z testowaniem alko – i narkogogli.

Oprócz inicjowania zajęć edukacyjnych, pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE wspierają swoją obecnością eventy kulturalne i sportowe organizując Punkty Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Podczas obchodów Tygodnia Kultury Beskidzkiej planuje się organizację Punktu Promocji Zdrowia  i Profilaktyki Uzależnień na płycie żywieckiego Rynku. Pracownicy PSSE w Żywcu zaproponują w tych dniach dystrybucję wielotematycznych materiałów edukacyjnych. Podczas wizyty w Punkcie istnieje możliwość pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu, ciśnienia tętniczego krwi, saturacji jak i wykonania testów w alko-  i narkogoglach.

Ponadto, wzorem ubiegłych lat, tak i w tym roku, planuje się przesłanie do dyżurujących placówek przedszkolnych powiatu żywieckiego prezentacji w formie gry multimedialnej.

W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” przeprowadzane są także kontrole sanitarne obiektów, w których dzieci i młodzież przebywają na wypoczynku letnim. Ich celem jest sprawdzenie warunków sanitarno-higienicznych bazy noclegowej i żywieniowej. Do dnia 17 czerwca 2022r. w bazie wypoczynku prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgłoszonych zostało na terenie naszego powiatu 99 turnusów z deklarowaną liczbą uczestników - 4097.

Należy przypomnieć, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1915 z późn. zm.) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku jest obowiązkiem organizatora.

PLAKAT BW

2020 01 21 dopalacze

plakat A2 do internetu bezpieczne wakacje 2022 logotypy aktualny 641859 943504 1

Brązowo ale czy zdrowo