Wydarzenia

W związku z informacjami od mieszkańców dotyczącymi wizyt przedstawicieli firm instalujących systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz zajmujące się programami związanymi z ochroną środowiska Wójt Gminy Gilowice informuje, iż te firmy nie działają na zlecenie Gminy.

Wójt również informuję również, iż żaden z pracowników Urzędu Gminy Gilowice nie odwiedza mieszkańców w ich prywatnych domach aby udzielać informacji na w/w temat. Wszelkie spotkania związane z programem Czyste Powietrze zorganizowane zostanie w siedzibie Urzędu Gminy Gilowice.

Zdjęcie: Pixabay