Wydarzenia
Wybitny kardiochirurg Prof. Michał Zembala dołącza do zespołu szpitala Żywiec!
Już od 16 listopada rozpoczyna przyjęcia w poradni kardiochirurgicznej. To unikalna okazja dla wszystkich pacjentów z Żywiecczyzny, aby uzyskać specjalistyczną konsultację od jednego z najlepszych lekarzy w dziedzinie kardiochirurgii. 
Prof. Zembala to ceniony specjalista, którego doświadczenie i osiągnięcia zdobyły uznanie pacjentów i środowiska medycznego na całym świecie. Specjalizuje się w leczeniu chorych z ciężką niewydolnością serca, wykonując zarówno zabiegi transplantacji serca, wszczepienia sztucznych komór serca, jak i sztucznego serca. 
Profesor Zembala jest też pionierem w swojej dziedzinie. Wykonał pierwszą implantację sztucznego serca w naszym kraju oraz przeprowadził pierwsze udane retransplantacje serca. Jego wkład w rozwijanie nowoczesnych technik i procedur w chirurgii serca jest nieoceniony. Jest też znany z rozwoju innowacyjnej metody hybrydowej ablacji migotania przedsionków, która pomaga pacjentom cierpiącym z powodu przetrwałego migotania przedsionków, skutecznie przywracając rytm zatokowy.
Przez wiele lat pracował w Zabrzu, a w latach 2018-2022 był Koordynatorem Oddziału Kardiochiurgii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia w SCCS, osiągając rekordowe ilości wykonywanych transplantacji serca u dorosłych, co stanowi niespotykany wcześniej i później sukces w polskiej transplantologii.