Wydarzenia
15 kwietnia 2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Koszarawie odbyły się eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”
.
Podstawowym dokumentem regulującym tematykę i przebieg konkursu jest Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej opracowany przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z przedstawionym regulaminem, OTWP ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Głównym organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorem eliminacji powiatowych był Odział Powiatowy ZOSP RP w Żywcu, Starostwo Powiatowe w Żywcu, Gmina Koszarawa oraz Komenda Powiatowa PSP w Żywcu. Eliminacje powiatowe odbyły się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie przy udziale i pomocy funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej PSP w Żywcu oraz druhów z OSP Koszarawa. W 2024 roku uczestnikami OTWP była młodzież, podzielona na trzy grupy wiekowe – I grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych klasy I-IV), II grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych klasy V-VIII) i III grupa wiekowa (uczniowie szkół ponadpodstawowych).
Do eliminacji powiatowych zostali zakwalifikowani laureaci pierwszych miejsc – zwycięzcy eliminacji gminnych i szkolnych.
Komisja, po sprawdzeniu testów pisemnych zawierających 40 zamkniętych pytań, w finale ustnym wyłoniła zwycięzców eliminacji powiatowych, którymi zostali następujący uczniowie:
I GRUPA WIEKOWA – szkoły podstawowe klasy I-IV:
I miejsce – Patryk Folęga
II miejsce – Lena Domżał
III miejsce– Piotr Surma
II GRUPA WIEKOWA – szkoły podstawowe klasy V-VIII:
I miejsce – Kacper Mrózek
II miejsce – Wiktoria Cembala
III miejsce – Antoni Suchanek
III GRUPA WIEKOWA – szkoły ponadpodstawowe:
I miejsce – Bartłomiej Dobras
II miejsce – Sebastian Kosiec
III miejsce – Adrian Urbanke
Wszyscy uczestnicy eliminacji powiatowych do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej otrzymali dyplomy za udział oraz nagrody rzeczowe, a zwycięzcy również nagrody pieniężne.
Laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych będą reprezentowali powiat żywiecki w eliminacjach wojewódzkich do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.