Wydarzenia

Od października do grudnia w galerii Zamkowa 2, mieszczącej się w Starym Zamku w Żywcu, obejrzeć można wystawę „MÉLANGE”, prezentującą prace czterech pań - Bożeny Ciesielskiej, Doroty Babińskiej-Waluś, Anny Bukowskiej-Kołodziejczak oraz Joanny Wisłowskiej. Kto bywał już w poprzednich latach na wystawach w "Rycerskiej" będzie doskonale pamiętał twórczość np. Babińskiej Waluś lub Ciesielskiej, warto także wybrać się by obejrzeć tę wystawę ze względu na prace młodej artystki - Joanny Wisłowskiej. Poniżej przedstawiamy informacje o poszczególnych plastyczkach oraz zdjęcia z wystawy. Polecamy!

BOŻENA CIESIELSKA

Urodziła się w Żywcu. Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej. Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach, na których to uczelniach uzyskała dyplomy z grafiki komputerowej i historii sztuki oraz informatyki. Ukończyła również Seminarium doktorskie w Instytucie Badań Edukacyjnych MEN w Warszawie. Obecnie pracuje w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu oraz Zespole Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górce jako nauczyciel przedmiotów informatycznych. Swoje prace wystawiała już m.in. w Cieszynie, Bielsku-Białej, Cadcy,

ciesielska bożena

DOROTA BABIŃSKA-WALUŚ

Urodzona w Żywcu. Studiowała w Instytucie Kształcenia Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Filia w Cieszynie. Dyplom w dziedzinie grafiki uzyskała w pracowni prof. Eugeniusza Delekty w 1993 r. Aktualnie pracuje jako nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kopernika w Żywcu oraz Szkole Podstawowej nr 5 im. Kołłątaja w Żywcu. Ponadto od wielu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, prowadząc zajęcia pozalekcyjne i warsztaty artystyczne. Współpracuje także z Muzeum Miejskim w Żywcu, Fundacją Klamra z Żywca (Aktywnie na rzecz tolerancji), Fundacją ekologiczną ARKA z Bielska-Białej, Akademią Techniczno- Humanistyczną w Bielsku- Białej (Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki). Zajmuje się grafiką warsztatową, rysunkiem, malarstwem oraz graffiti. Swoje prace wystawiała m.in. w takich miastach jak Cieszyn, Bielsko-Biała.

wystawa żywiec

ANNA BUKOWSKA-KOŁODZIEJCZAK – ur.10 czerwca 1981 roku.

W latach 2000-2005 – studiowała na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, filia w Cieszynie,  na kierunku projektowania graficznego i malarstwa. W roku 2008 obroniła pracę dyplomową na kierunku projektowania graficznego u prof. Artura  Starczewskiego. Jest grafikiem, rysownikiem, malarką, zajmuje się również fotografią. Głównym zagadnieniem, obecnym w jej pracach jest problem materii, obcowanie z nią, kontakt z tworzywem, przenikanie się form i materiałów. Jak sama mówi o swoich pracach: "zarówno prace malarskie jak i grafiki są poszukiwaniem współbrzmień między materią malarską, plamą i barwą, a formami geometrycznymi, liternictwem, słowem. Prace te, to ciągły ruchu elementów, fragmenty ich są poszukiwaniem odbicia wewnętrznych przemian, odczuć, pragnień". Prace tej plastyczki były wystawiane m.in. w Cieszynie, Velno (Holandia), Wadowicach, również w tym roku w Galerii zamkowej 2 można było zobaczyć jej malarstwo oraz fotografie.

galeria zamkowa żywiec

JOANNA WISŁOWSKA

Urodzona w roku 1989, absolwentka ASP w Krakowie, na kierunku wzornictwo w specjalności projektowania komunikacji wizualnej, gdzie oprócz wchłonięcia tezy „less is more” zafascynowała się twórczością Eda Felli i Lexa Drewińskiego. Od tego roku jest również studentką Wiedzy o Teatrze na UJ w Krakowie. Prace prezentowane podczas wystawy „MÉLANGE” są fragmentem rozważań na temat  pojęcia „Kontry”, podjętej podczas studiów oraz prób wikłania się w słowo „Intymność”. Jak twierdzi sama artystka - "utknęła w przekładaniu słowa na obraz i obrazu na słowo". Interesuje ją przede wszystkim plakat i książka. Obecnie przychyla się bardziej ku książce artystycznej. Joanne Wisłowską fascynuje także teatr Warlikowskiego, przedsięwzięcia Strzępki i Demirskiego. Jej prace wystawione były m.in. w Muzeum Plakatu w Wilanowie na wystawie pokonkursowej „Tworzymy bezpieczny Internet”.

Wystawa w zamku żywiec

Oprac.: PW

Źródło: Muzeum Miejskie w Żywcu