Wydarzenia

Hufiec ZHP Węgierska Górka dzięki konkursowi grantowemu „Po stronie Natury” ma okazję poszerzyć horyzonty swych działań i zarazić innych swoją ekologiczną postawą.  Harcerze od dnia 1 sierpnia 2013 r. rozpoczęli realizację projektu zatytułowanego:„Za Gackiem po górach”,który ma na celu poszerzenie wiedzy o ochronie przyrody, a w szczególności nietoperzy występujących na terenie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego oraz kształtowanie postaw ekologicznych u dzieci i młodzieży.

Uczestnikami przedsięwzięcia będą zuchy, harcerze, wędrownicy i instruktorzy z terenów Gminy Węgierska Górka, Milówka i Ujsoły. Projekt realizowany jest z dużym udziałem członków Stowarzyszenia dla Natury WILK, którzy już we wrześniu poprowadzą warsztaty szkoleniowe na temat występowania i sposobów badania nietoperzy na naszym terenie. W warsztatach wezmą udział instruktorzy harcerscy (opiekunowie, wychowawcy), którzy w ramach propagowania idei „Posadź dalej” (zaczerpniętej z programu „Po stronie Natury”) będą przekazywać zdobytą wiedzę swoim podopieczny poprzez: gry terenowe, prelekcje, konkursy plastyczne, zbiórki harcerskie. Wszystkie działania podjęte w ramach projektu instruktorzy dostosują do poszczególnych grup wiekowych, np. działania dla najmłodszych uczestników będą prowadzone wspólnie z pracownikami Nadleśnictw Węgierska Górka i Ujsoły, a dla najstarszych bezpośrednio z członkami Stowarzyszenia dla natury WILK.

Większość ze wszystkich realizowanych działań prowadzona będzie w okolicznych lasach, jaskiniach, starych budynkach, schronach bojowych oraz fortach w Węgierskiej Górce. Nowatorskim przedsięwzięciem będzie przeprowadzenie przez najstarszą grupę wiekową (wędrowników) odłowów nietoperza w czasie jesiennego rojenia pod okiem specjalisty w dziedzinie chiropterologii dr inż. Roberta W. Mysłajka. Projekt zostanie podsumowany w listopadzie wspólnym Zlotem Ekologicznym. Efektem całego przedsięwzięcia będzie przygotowanie mapy miejsc bytowania nietoperzy w Gminie Węgierska Górka oraz wystawa i prelekcja dla społeczności lokalnej podsumowująca projekt jak również wydanie broszury o  nietoperzach dla dzieci.

Jest to niezwykle duże przedsięwzięcie wymagające współpracy wielu jednostek organizacyjnych z kilku gmin. Hufiec ZHP Węgierska Górka ma jednak nadzieję, że właśnie ten projekt wyczuli społeczność lokalną na niezwykłość życia tych chronionych ssaków, o których tak naprawdę mało wiemy. Zuchy, harcerze, wędrownicy i instruktorzy Hufca ZHP zapraszają wszystkich do śledzenia relacji z odbywającego się projektu jak również do czynnego udziału we wszystkich formach podsumowujących te działania.

O programie „Po stronie natury”:

Po stronie natury” to unikalny wieloletni sojusz na rzecz przyrody liderów z różnych sektorów. W ramach programu od 2009 roku z powodzeniem współpracują ze sobą instytucja państwowa – Lasy Państwowe, organizacja pozarządowa – Fundacja Nasza Ziemia oraz organizacja biznesowa – Żywiec Zdrój S.A. Każda ze stron wnosi do niego wyjątkową wiedzę, doświadczenie i wkład praktyczny lub finansowy. W ramach „Po stronie natury” organizowana jest coroczna akcja sadzenia miliona drzew w Beskidzie Żywieckim oraz ogólnopolski konkurs grantowy na projekty ekologiczne odpowiadające na potrzeby lokalnych społeczności. W pierwszych dwóch latach program funkcjonował pod nazwą „Moje Silne Drzewo”. Zadaniem „Po stronie natury” jest zwrócenie uwagi Polaków na problem ochrony środowiska naturalnego i potrzebę dbania o nie. Do programu może przyłączyć się każdy, kto chce zrobić coś dobrego dla przyrody i dobrze się przy tym bawić. Dotychczasowe działania przyczyniły się procesu odnawiania Puszczy Karpackiej – 4 milionami drzew obsadzono obszar o powierzchni ponad 715 ha. W ramach konkursu grantowego łącznym nakładem ponad pół miliona złotych dofinansowano do tej pory 89 projektów proekologicznych.

 Informacja: OPG Węgierska Górka


loga programu