Wydarzenia

Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Per Corda" w Łodygowicach realizuje projekt w ramach zadania publicznego  w 2013 r. nt: „INTEGRACJA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZDROWYCH SZANSĄ ROZWOJU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH W PÓŹNIEJSZYM ŻYCIU”. W ramach tego zadania  organizowane są ZAJĘCIA SENSOMOTORYCZNE prowadzone od 1.03.2013r. do 31.10.2013r. Celem zajęć jest minimalizowanie skutków niepełnosprawności oraz maksymalne usprawnienie motoryki małej i dużej, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dla dzieci zdrowych jest to okazja do przełamania barier w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi.  Zajęcia prowadzone są w zespołach integracyjnych przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę.


Dodatkowo fundacja zakupiła na potrzeby tego projektu specjalistyczne sprzęty niezbędna do stymulacji sensomotorycznej.

wózek