Wydarzenia
Zakończyły się prace nad „Przebudową drogi gminnej „Nad Sołą” (nr 596069S) w Węgierskiej Górce poprawiającej skomunikowanie dróg krajowych i powiatowych”. Przebudowa układu drogowego z już istniejącymi ciągami w tym wyższej kategorii stworzyła nowe możliwości komunikacyjne, usprawniając ruch oraz poprawiając bezpieczeństwo na drogach. Należy zaznaczyć, iż przebudowywany układ drogowy o długości 602 m jest jednym z ważniejszych Gminy, gdyż daje ona alternatywne połączenie pomiędzy drogami powiatowymi i krajowymi. Likwidacja przewężeń oraz barier architektonicznych występujących w pasie jezdnym oraz ciągu pieszym, podniesienie standardu technicznego, bezpieczeństwa, spójności i dostępności transportowej, poprawa organizacji ruchu drogowego wpłynie na zmniejszenie uciążliwości powodowanej zintensyfikowanym ruchem drogowym zarówno dla jego użytkowników bezpośrednich jak i otoczenia.
Całkowity koszt budowy wyniósł 617 715,21 zł. Przebudowa drogi „Nad Sołą” została zrealizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021. Droga dofinansowana ze środków Budżetu Państwa w wysokości 339 743,36 zł.
Zdjęcie: OPG WG