Zakończono projekt "Dni dla Seniora"

Zakończono projekt "Dni dla Seniora"

W żywieckim hufcu zakończył się  projekt „Dni dla seniora”, który realizowano w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Celem projektu była integracja międzypokoleniowa, przełamywanie barier i zwiększanie szacunku dla osób starszych.

W związku  z epidemią COVID-19 bezpośredni kontakt z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej nie był możliwy, mimo to nawiązała się ścisła współpraca między młodzieżą a osobami starszymi.  Zarówno młodzi jak i starsi wyrazili chęć rozwijania tej współpracy w dalszych projektach.

Zajęcia odbywały się  w siedzibie hufca oraz na świetlicy DPS, a kontakt utrzymywany był  drogą elektroniczną. Mimo utrudnień zrealizowano wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia. Projekt kończył się przedstawieniem „Zwierzyniec” oraz grillem.

Młodzież wykonała scenografię oraz przygotowała montaż wierszy Brzechwy i Tuwima. Seniorzy byli aktorami wcielając się w postacie zwierząt. Na tarasie wśród kwiatów posadzonych przez młodzież, seniorzy zorganizowali grilla przy muzyce góralskiej.  W trakcie grillowania odbył się konkurs  tańca. Najlepsze pary otrzymały nagrody rzeczowe, które wykonali młodzi uczestnicy projektu.  

Wszystkie zajęcia odbywały zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i przepisami epidemiologicznymi. Materiały plastyczne, kwiaty, nagrody zostały przekazane seniorom także zgodnie z zasadami epidemiologicznymi obwiązującymi w kraju.

Informacja: OHP Żywiec


Drukuj   E-mail