Wydarzenia

Zakończono remont obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1426 S w km 2+035 w miejscowości Sopotnia Mała.

Istniejący drewniany most był w bardzo złym stanie technicznym, który ulegał pogorszeniu z każdym rokiem. Remont  polegał na wymianie pomostu drewnianego i wykonaniu płyty żelbetowej zespolonej z nowymi dźwigarami. Koszt inwestycji wyniósł 150 tys. złotych.

W dniu 25 listopada br. Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Radny Powiatu Tadeusz Pal i Nadleśniczy Nadleśnictwa Jeleśnia Grzegorz Basiura dokonali przeglądu zrealizowanej inwestycji.