Wydarzenia

Koło PZW Łodygowice poinformowało o zamknięciu drogi dojazdowej prowadzącej do stawu Koła. Szlaban za przejazdem kolejowym będzie zamknięty na kłódkę z zamkiem szyfrowym. 

Decyzja ta podjęta została przez Starostwo w Żywcu ,a ma ona na celu ograniczenie wyrzucania różnych śmieci na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa reprezentowanym przez Starostwo Żywiec.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym ,a  PZW Okręg Bielsko Biała  w dniu 05,05.2021 r  Zarząd Koła będący na miejscu został poinformowany, że na szlabanie zostanie zamontowana. Szyfr do kłódki będzie znany tylko wędkarzom Koła Beskidy Łodygowice, którzy mają opłacone aktualne zezwolenie na połów w stawie.

Fakt ewentualnego uszkodzenia kłódki lub szlabanu należy zgłosić do PZW BB lub Właścicielowi  pod nr tel. 0338601650  albo 0338601635.

Stwierdzenie nieprawidłowego zachowania się wędkarza przy otwieraniu lub np. braku zamknięcia w/w szlabanu będzie skutkowało odebraniem klucza.

Zdjęcie: Pixabay