Wydarzenia

Ładunek wystawał poza boczne obrysy pojazdu oraz był za wysoki. Kierowca okazał co prawda zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym, ale przewożony ładunek nie spełniał kryterium „niepodzielności”. Inspektorzy śląskiej ITD podczas jednej z wczorajszych kontroli skrupulatnie przyjrzeli się ładunkowi pięciu stalowych ram, przewożonych przez słowackiego przewoźnika. Stwierdzone nieprawidłowości wiązać się będą z karą pieniężną na przewoźnika oraz na kierowcę.

Inspektorzy z wodzisławskiego oddziału śląskiej ITD., pracujący w dniu wczorajszym (07.10.2021 r.) na punkcie kontroli w Zwardoniu, wytypowali do kontroli pojazd słowackiego przewoźnika oznakowany jako „ponadgabarytowy”. Kierowca dopiero co wjechał do naszego kraju i zmierzał tranzytem do Niemiec. Ładunek umieszczony na otwartej platformie naczepy był bardzo charakterystyczny, gdyż był to stos pięciu, ułożonych jedna na drugiej stalowych konstrukcji ram podwozi do wagonów. Inspektorów zainteresowała zwłaszcza wysokość tak ułożonego stosu. Pomiar legalizowanym wysokościomierzem wskazał wynik 4 m i 20 cm. Oznaczało to przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej wysokości o 20 cm.

Kierowca okazał posiadane przez jego pracodawcę zezwolenie kat. IV na przejazd pojazdem nienormatywnym, które pozwala poruszać się pojazdem z takim przekroczeniem wysokości. Jednakże inspektorzy słusznie zauważyli, że stwierdzone przekroczenie wysokości w tym przypadku nie wynika z „niepodzielnego” charakteru przewożonych rzeczy, lecz po prostu ze zbyt dużej ich ilości, a zezwolenie takie obowiązuje wyłącznie w przypadku ładunku, którego ze względu na jego cechy nie da się w sposób racjonalny podzielić, lub załadować mniej. Sytuacja taka jest naruszeniem przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym i zagrożonym taką samą karą jak brak zezwolenia, wynoszącą 5000 zł. Mandatem ukarano również kierowcę pojazdu, gdyż stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu ładunku wystającego poza boczne obrysy pojazdu. Inspektorzy wydali zakaz dalszej jazdy pojazdu do czasu doprowadzenia pojazdu i ładunku do stanu zgodnego z przepisami.

Informacja: WITD