Wydarzenia
Z głębokim żalem informujemy o śmierci najstarszego druha OSP Kocierz Moszczanicki Franciszka Słonki.
Druh Franciszek praktycznie całe swoje życie związany był z naszą jednostką. Przez wiele lat był członkiem Zarządu OSP Kocierz Moszczanicki, pełniąc min. funkcję Sekretarza jednostki.
W 2004 roku odznaczony "Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa" podczas Jubileuszu 75-lecia naszej jednostki.
Rodzinie naszego druha składamy wyrazy głębokiego współczucia - informuje OSP Kocierz Moszczanicki.