Wydarzenia
Zmarł Franciszek Pawlus. Jeden z najlepszych heligonistów Beskidu Żywieckiego. Wybitny muzyk. Wirtuoz. Nauczyciel gry na heligonce.
Franciszek był utalentowanym muzykiem ludowym, laureatem wielu konkursów i zdobywcą licznych nagród w dziedzinie muzyki tradycyjnej. Jego życie niemal od zawsze związane było z folklorem, grał i tańczył w zespole ludowym, działał w Kole Śpiewaczym w Żabnicy, kolędował z Dziadami. Swoim życiem i pasją zasłużył się dla całego regionu.
Rodzinie składamy wyrazy współczucia.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 11 grudnia o godzinie 10.30 w kościele parafialnym w Żabnicy.
Zdjęcie: OPG WG