Wydarzenia

Pochodzący z Żywca Mateusz Matyszkowicz został dyrektorem TVP Kultura. 

Mateusz Matyszkowicz ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Kopernika w Żywcu w roku 2000. Później studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie polski filozof i publicysta, redaktor „Teologii Politycznej” i redaktor naczelny kwartalnika Fronda Lux, od 2013 prowadzący magazyn literacki „Literatura na trzeźwo” w Telewizji Republika.
Jak wspominają Matyszkowicza nauczyciele z LO im. Kopernika: 

był wyróżniającym się uczniem klasy humanistycznej w latach 1996 – 2000, do dziś wspominany jest w szkole jako indywidualista, intelektualista, wybitny humanista, miłośnik filozofii. Bardzo młody filozof zabłysnął swoją niezwykłą wiedzą już na pierwszych lekcjach języka polskiego. Jego trzykrotny udział w Olimpiadzie Filozoficznej zakończył się wielkim sukcesem: w 1998 r. został jej finalistą, a w 2000 r. laureatem, który zajął I miejsce w Polsce. Również wygrał dodatkowy ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę pisemną w eliminacjach tej olimpiady. Od klasy trzeciej uczył się w systemie indywidualnego toku nauki. Wyjątkowy wpływ - jak sam pisze - wywarli na niego wtedy nauczyciele: Krystyna Bury (polonistka i wówczas wicedyrektor szkoły), ks. Jan Duraj, Halina Słowik - Tyc (wychowawczyni i polonistka), Ewa Piecha-Kasprzyk (nauczycielka indywidualnych zajęć z filozofii).
Źródło zdjęcia: youtube.com