Wydarzenia

25 maja odbyła się Sesja Absolutoryjna, w trakcie której odbyła się również debata na temat Raportu o stanie miasta.Radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania oraz absolutorium dla włodarza Miasta.

Radni po przedstawieniu Raportu udzielili burmistrzowi Żywca Antoniemu Szlagorowi wotum zaufania. Podobnie - po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej nastąpiło głosowanie nad udzieleniem absolutorium, które jednogłośnie zostało przyznane. "Zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium, za których udzielenie dziękuję Radzie Miejskiej, to tak naprawdę podziękowanie i docenienie pracy wszystkich moich pracowników, radnych Rady Miejskiej, dyrekcji i pracowników jednostek miejskich, szefostwa i pracowników spółek miejskich, bo to oni kształtują administracyjny obraz miasta. To także podziękowanie dla mieszkańców Żywca, którzy wspierają nas we wszystkich podejmowanych działaniach. Z tego miejsca serdecznie Wam dziękuję" - poinformował Antoni Szlagor.