Żywiec nie jest już miastem 30-tysięcznym

Żywiec nie jest już miastem 30-tysięcznym

Podczas ostatniej sesji absolutoryjnej był prezentowany dokument "Raport o stanie Miasta Żywca" za rok 2020. Według danych z raportu Żywiec stracił status miasta 30-tysięcznego. 

Na koniec 2019 roku Żywiec liczył 30 tysięcy 122 mieszkańców. Na koniec ubiegłego roku było ich już 29 tysięcy 734. 

 Liczba ludności w Mieście Żywiec spada od kilku lat. W 2020 roku liczba ludności spadła o 1,29 % w stosunku do roku poprzedniego. W 2020 r. spadek ten spowodowany jest przede wszystkim znaczną przewagą osób dokonujących wymeldowania pobytu stałego, nad osobami meldującymi się na pobyt stały. Duże znaczenie dla spadku ludności w Mieście Żywiec ma także prawie dwukrotnie większa liczba zgonów w stosunku do liczby urodzeń.

Informacje: Raport o stanie Miasta Żywiec

Zdjęcie: Dario Film


Drukuj   E-mail