Wydarzenia

Nowy plac zabaw na osiedlu 700-lecia przy ulicach Jana i Komisji Edukacji Narodowej w Żywcu to inwestycja, n aktórą od wielu lat czekają mieszkańcy. Jak poinformował burmistrz Żywca Antoni Szlagor - Miasto pozystało środki na ten cel i wkrótce zostanie wyłoniony wykonawca tej inwestycji. 

 Wszystko wskazuje na to, że nowy plac zabaw powstanie jeszcze w tym roku. Z informacji przekazanych przez burmistrza Szlagora na jego facebookowym profilu wynika, że w najbliższym czasie w przetargu zostanie wyłoniony wykonawca, a po przekazaniu placu budowy rozpoczną się prace, które obejmują: 

a) rozbiórkę: istniejących boisk do piłki siatkowej plażowej wraz z wyposażeniem, części ogrodzenia wewnętrznego, istniejących piłkochwytów zamontowanych
na ogrodzeniu od strony ul. Jana, wyposażenia (bramki) boiska do piłki nożnej, nawierzchni ciągu pieszego wykonanego z płyt betonowych, istniejących lamp oświetleniowych i okablowania (nieczynna sieć oświetleniowa), elementów małej architektury oraz istniejącego ogrodzenia terenu w miejscach montażu bram wjazdowych od strony północnej,
b) wykonanie niwelacji terenu, humusowania i założenie trawników,
c) budowę boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej
wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ogrodzeniem o wysokości 4 m z piłkochwytami o wysokości 6 m,
d) budowę placu zabaw z nawierzchnią poliuretanową bezpieczną wraz z odwodnieniem oraz ogrodzeniem o wysokości 1 m,
e) budowę trzech boisk do piłki siatkowej plażowej z nawierzchnią z pisaku naturalnego, wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz ogrodzeniem o wysokości 4 m,
f) budowę siłowni zewnętrznej z nawierzchnią z trawy naturalnej z rolki,
g) montaż obiektów małej architektury (ławki i kosze na śmieci),
h) montaż nowego ogrodzenia systemowego panelowego terenu od strony zachodniej,
i) remont (odnowienie) istniejącego ogrodzenia terenu od strony południowej, wschodniej i północnej,
j) montaż bramy wjazdowej z furtką o łącznej szerokości 3 m oraz montaż bramy wjazdowej o szerokości 3,6 m od strony północnej w istniejącym ogrodzeniu,
k) wykonanie oświetlenia terenu,
l) budowę infrastruktury technicznej:
- wykonanie instalacji sanitarnych: odwodnienia boisk: do piłki nożnej i piłki siatkowej plażowej oraz placu zabaw wraz z odprowadzeniem wody
z projektowanych obiektów do kanalizacji deszczowej,
- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej,
- wykonanie instalacji elektrycznych: oświetlenia boisk, terenu inwestycji
i monitoringu.


O rozpoczęciu prac i ich przebiegu będziemy informowali na bieżąco.