Wydarzenia

Od 1 lutego 2021 roku komendantem Powiatowej Państwowej Starży Pożarnej w Żywcu będzie młodszy brygadier Łukasz Węgliński.

29 stycznia 2021 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków komendanta powiatowego PSP w Żywcu przez starszego brygadiera Krzysztofa Grygla oraz powołania nowego Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu Łukasza Węglińskiego.

Ustępujący komendant podsumował swoją służbę w KP PSP w Żywcu, KM PSP Bielsku-Białej oraz KM PSP Lublinie. Podziękował przełożonym i podwładnym za współpracę. W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy dziękowali za dotychczasową współpracę odchodzącemu komendantowi oraz życzyli pomyślności w realizacji życiowych zamierzeń oraz wielu lat w dobrym zdrowiu. W swoich przemówieniach wszyscy gratulowali oraz życzyli pomyślności i satysfakcji na nowym stanowisku, jak również zapewnili o chęci współpracy przy realizacji przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu żywieckiego.
Łukasz Węgliński podczas swojego przemówienia powiedział: To wielki zaszczyt, ale również wyzwanie, nowy zakres obowiązków i odpowiedzialność. Dziękuję Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu nadbryg. Jackowi Kleszczewskiemu za wyróżnienie, a przede wszystkim za zaufanie jakim mnie obdarzył. Pragnę zapewnić Pana komendanta, że swoją służbę będę pełnił z należytą starannością, z zachowaniem dyscypliny służbowej, zarówno wobec przełożonych, jak i podwładnych strażaków.

Źródło, zdjęcie: KP PSP w Żywcu