Wydarzenia

Policjanci z żywieckiej drogówki prowadzili działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg. Podczas akcji, mundurowi w rejonie przejść dla pieszych, rozdawali mieszkańcom odblaski, które poprawiają widoczność, a co za tym idzie bezpieczeństwo tej grupy uczestników ruchu drogowego. Rozmawiali również zarówno z pieszymi, jak i kierowcami, o tym, jak ważna na drodze jest uwaga, rozsądek oraz wzajemny szacunek.

Od początku roku na drogach Żywiecczyzny doszło do 12 zdarzeń z udziałem pieszych. Cztery z nich zakończyły się tragicznie. Z uwagi na fakt, że głównym celem działań policji jest troska o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, policjanci z żywieckiej drogówki prowadzą różnego rodzaju akcje, działania i spotkania profilaktyczne. Również dzisiaj na terenie Żywca i powiatu mundurowi przeprowadzili akcję ukierunkowaną na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Pieszy jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego w sytuacji konfrontacji z samochodem narażony jest poważne konsekwencje zdrowotne. Dlatego w czasie akcji policjanci kładli duży nacisk na uświadamianie zarówno pieszych, jak i kierowców co do odpowiedzialności zarówno za siebie, ale i innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci przypominali, że każdy uczestnik ruchu drogowego powinien pamiętać o rozwadze. Lekkomyślne zachowanie, pośpiech, czy brak uwagi mogą doprowadzić do poważnego wypadku. Bezpieczeństwo pieszych zależy od bardzo wielu czynników. Tam, gdzie jest to możliwe, ruch pieszych i ruch pojazdów się oddziela. Niestety w wielu przypadkach ruch pieszych odbywa się wspólnie z ruchem pojazdów, np. podczas przechodzenia przez jezdnię. Wtedy bezpieczeństwo pieszego zależy w dużej mierze od niego samego i kierującego.

W trakcie policyjnej akcji mundurowi zwracali szczególną uwagę na niewłaściwe i niebezpieczne zachowania kierujących w rejonie przejść dla pieszych. Przypominamy, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

Ważnym elementem mającym wpływ na bezpieczeństwo pieszych jest noszenie elementów odblaskowych. Dlatego policjanci, podczas działań rozdawali mieszkańcom odblaski, ale też inne odblaskowe, ale i przydatne na co dzień przedmioty, jak np. szelki dla biegaczy, etui na telefon, saszetki na pas. Wszystko po to, aby ta grupa uczestników ruchu drogowego była widoczna, a tym samym bezpieczna.