Biznes

Budowa chodnika od przystanku kolejowego do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy Wieprz to temat, który poruszamy na naszych łamach od wielu lat. Dziś możemy przekazać dobre wieści w tej sprawie, gdyż podpisano porozumienie, które gwarantuje realizację tej ważnej dla bezpieczeństwa mieszkańców inwestycji.

13 sierpnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu zawarto porozumienie pomiędzy Powiatem Żywieckim, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. oraz Gminą Radziechowy – Wieprz w sprawie udziału finansowego w realizacji zadania inwestycyjnego pn: ,,Przebudowa DP nr 1425S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w m. Wieprz Gmina Radziechowy Wieprz wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudową kolidujących urządzeń obcych’’.

Celem porozumienia jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego na DP 1425S stanowiący jedyny i bezpośredni dojazd do KSSE w m. Wieprz.

Powiat Żywiecki reprezentowali: Wicestarosta Stanisław Kucharczyk, Członek Zarządu Powiatu Jan Witkowski; Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną: Prezes Janusz Michałek, Wiceprezes Andrzej Zabiegliński; Gminę Radziechowy-Wieprz: Wójt Maciej Mika.

Przewidywany termin zakończenia zadania to grudzień 2021 r., udział stron porozumienia wynosi około 914 tys. złotych – informuje Starostwo Powiatowe w Żywcu.