Biznes

Dziś - 28 czerwca o godzinie 17:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków SM Gronie, podczas którego zostanie wybrana nowa Rada Nadzorcza. Wydarzenie będzie o tyle istotne, że po raz pierwszy od 1990 roku zabraknie w niej burmistrza Antoniego Szlagora, który dotychczas pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi 13 członków. Sprawuje ona kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni, a jej kadencja wynosi 3 lata. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, które są pracownikami Spółdzielni, członkiem Rady Nadzorczej nie można być też dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.
Wśród kandydatów zgłoszonych na kadencję 2016-2019 znalazły się m.in. takie osoby jak vice burmistrz Małgorzata Bieszczad, czy Sekretarz Miasta - Tomasz Buś. Taki dobór kandydatów budzi wśród mieszkańców spore kontrowersje.
Jak zauważa Rafał Dudziak z portalu Zywiecwsieci.pl:

Warto zauważyć, że łączenie funkcji nadzoru nad SM Gronie i jednoczesne sprawowanie mandatu radnego lub piastowanie urzędu niesie ze sobą ryzyko konfliktu interesów. Widać to na prostym przykładzie. W uchwale z dnia 21 grudnia 2009 znalazło się zdanie „Odrębną opłatę stanowi podgrzewanie ciepłej wody liczonej według stawki zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą (Spółdzielni Mieszkaniowej Gronie – przypisek RD)”. Jak wiadomo, podobnie jak za usługę centralnego ogrzewania, za podgrzewanie wody mieszkańcy budynków należących do Spółdzielni płacą spółce Ekoterm, w której 100% udziałów posiada gmina Żywiec. O ile więc jest dla nas oczywiste, że członkowie SM Gronie chcieliby zapewne płacić jak najmniej, znacznie trudniej jest nam zrozumieć, że dostawca ciepłej wody mógłby mieć podobne intencje. To przecież w jego interesie powinny leżeć możliwie najwyższe stawki za podgrzewanie wody oraz CO. Podobnych sytuacji może być więcej, ponieważ Ekoterm nie jest jedynym, zarządzanym przez Urząd Miasta Żywca, partnerem SM Gronie.

Kto zostanie nowym przewodniczącym? Poinformujemy już wkrótce, poniżej natomiast możecie znaleźć pełną listę kandydatów:
LISTA

Oprac.: Ren