Budowa Obejścia Węgierskiej Górki. Wkrótce rozpocznie się drążenie tuneli

Budowa Obejścia Węgierskiej Górki. Wkrótce rozpocznie się drążenie tuneli

Trwają prace przy realizacji długo wyczekiwanej inwestycji - tzw. "Obejścia Wegierskiej Górki". Oprócz organizacji zaplecza technicznego wykonawca przygotowuje się do drążenia tuneli - co stanowi jeden z trudniejszych etapów prac.

 Trwa mobilizacja i organizacja zaplecza budowy. Wykonane są dojazdy do placu budowy, między innymi poszerzenie i stabilizacja ul. Nad Potokiem, dostosowanie Traktu Cesarskiego do prowadzenia wzmożonego ruchu budowlanego, ułożenie płyt na poszerzeniu ul. Za Groniem i na bypassie ul. Za Groniem. Budowana jest rampa najazdowa pod portal południowy tunelu drogowego nr 1, wykonane są drogi technologicznej dla obsługi estakad. Kontynuowane jest odhumusowanie trasy głównej. Prowadzone są wykopy pod portalami tuneli drogowych. Wykonane są nasypy. Przebudowywane są sieci wodociągowe m.in. przy ul. Wajdowej, w ciągu DK1, na łącznicy Ł1 na węźle Milówka. Demontowane są istniejące studnie wodociągowe i zbiorników wyrównawczych. Trwają prace przy przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia.

W międzyczasie Wykonawca wystąpił do Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie o zatwierdzenie Planu Ruchu Zakładu prowadzącego drążenie tuneli z zastosowaniem techniki górniczej. Uzyskanie takiego zatwierdzenia jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia drążenia tuneli - informuje inwestor - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Katowicach.

Źródło: GDDKiA Katowice


Drukuj   E-mail