Biznes

Droga powiatowa nr 1475 S ul. Rychwałdzka na odcinku wykonywanego zabezpieczenia osuwiska w Żywcu Moszczanicy jest ponownie przejezdna.

Droga powiatowa nr 1475 S w Żywcu Moszczanicy była czasowo zamknięta z uwagi na prowadzone prace od dnia 14.12.2020r. do dnia 23.12.2020r. Przejazd na odcinku od Żywca do Rychwałdu odbywał się objazdem przez Łękawicę oraz Pewel Małą. Prace przy zabezpieczaniu osuwiska w Żywcu Moszczanicy trwały od drugiej połowy listopada i były bardzo wymagające, również z uwagi na krótki termin przeznaczony na realizację tego zadania. Co ciekawe, do zabezpieczenia osuwiska użyto kamienia, który wydobyto przy drążeniu tuneli w ciągu powstającego tzw. "Obejścia Węgierskiej Górki", czyli brakującego odcinka trasy S1 pomiędzy Węgierską Górką i Milówką. Prace zostały zakończone zgodnie z planem, dodatkowo została na zabezpieczonym fragmencie wykonana nawierzchnia bitumiczna - poinformował dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Tomasz Kotajny.

Zdjecie: Tomasz Kotajny