Biznes

Zarząd Dróg Wojewódzkich opublikował zamówienie na opracowanie koncepcji przebudowy dwóch skrzyżowań na Żywiecczyźnie. 

Pierwsze z zamówień dotyczy przebudowy skrzyżowania na drodze łączącej DW945, DW946 oraz ulicy Wesołej , chodzi o rondo przy McDonaldzie. Drugie zamówienie dotyczy skrzyżowania drogi DW946 z ul. Ślemieńską. 

ZDW na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 100 011,12 zł brutto. 4 lipca nastąpiło otwarcie ofert. Jedna z nich mieści sie w budżecie ZDW. 

Wykonawca będzie miał za zadanie:

zamówienie

Termin wykonania zamówienia: do dnia 24.10.2022 r.