Filmowy raport z budowy drogi ekspresowej S1 Przybędza-Milówka

Filmowy raport z budowy drogi ekspresowej S1 Przybędza-Milówka

Na budowie drogi ekspresowej S1 Przybędza – Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki) obecnie otwarte są fronty robót na większości obiektach mostowych.