Biznes

Dobiegają końca długo wyczekiwane przez mieszkańców i kierowców prace przy przebudowie Drogi Wojewódzkiej 946 na granicy Gminy Gilowice i Gminy Ślemień.

Droga Wojewódzka 946 to jedna z głównych dróg, którą mieszkańcy Żywiecczyzny dojeżdżają m.in. do Krakowa. Od wielu lat pozostawała w złym stanie technicznym. Dodatkowym utrudnieniem był brak chodnika. Na finiszu są prace przy przebudowie tego ważnego traktu.
Zgodę na przebudowę drogi wydano w 2018 roku. Całkowity koszt realizacji zadania zaplanowano na ok. 10 042 200,00 zł. Przebudowa objęła 400 m na terenie Gminy Gilowice od granicy z Gminą Ślemień i 600 m po stronie Gminy Ślemień. Obecnie trwają ostatnie prace poprawkowe przy studzienkach i podjazdach, nie ma już ruchu wahadłowego. W przyszłości planowane są dalsze prace modernizacyjne w kierunku granicy z województwem małopolskim.