Imponująca inwestycja trwa. Kolejne kilometry sieci zostaną uszczelnione w Rajczy

Imponująca inwestycja trwa. Kolejne kilometry sieci zostaną uszczelnione w Rajczy

23 grudnia 2020 roku w siedzibie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu podpisana została umowa na realizację kontraktu pn. „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Rajcza  Kontrakt 13d” .

Podpisanie umowy odbyło się w siedzibie Związku przy ul. Ks. Słonki 22 w Żywcu w środę 23 grudnia tego roku. Dokument podpisał Przewodniczący Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu Józef Bednarz oraz Prezes Zarządu firmy WODPOL Sp. Z o.o. Kontrakt pn. Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Rajcza  Kontrakt 13d” realizowany jest w ramach Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA”.

Umowa obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Termin wykonania prac wynosi 24 miesiące od dnia podpisania Umowy.

Wykonawcą kontraktu została firma:

WODPOL Sp. z o.o.
ul. Ks. Pr. St. Słonki 24
34–300 Żywiec

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie uszczelnienia istniejącej kanalizacji sanitarnej ze studniami kanalizacyjnymi na terenie gminy Rajcza.

Średnice kanałów przeznaczonych do uszczelnienia mieszczą się w przedziale Ø150/160 do Ø400mm i ich łączna długość wynosi 9 687,98 m.b.

Zatwierdzona Kontraktowa (włącznie z VAT): 8.130.766,19 PLN.


Drukuj   E-mail