Biznes

Władze Miasta Żywiec rozmawiają z Gminami z powiatu żywieckiego, do których docierają autobusy MZK w sprawie zwiększenia dotacji dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żywcu. Czy wszystkie gminy są gotowe na podwyżki? Czy do wyszystkich gmin, do których dotychczas docierała "miejska", pojedzie w 2021 roku? 

Przypomnijmy - Radni Rady Miejskiej w Żywcu podjęli w dniu 27 sierpnia tego roku uchwałę w sprawie rozwiązania porozumień komunalnych dotyczących przejęcia zadań z zakresu zbiorowego transportu lokalnego przez Miasto Żywiec. Rozwiązane mają zostać porozumienia z Gminami: Gilowice, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz, Świnna oraz Czernichów. Porozumienia mają zostać rozwiązane 28 lutego 2021 roku. Czy oznacza to, że autobusy MZK nie pojadą już w kierunku m.in. Wieprza? Jak wyjaśnia burmistrz Żywca Antoni Szlagor:


w celu uporządkowania pod kątem formalno-prawnym obowiązujących dwóch porozumień komunalnych (z dnia 29 grudnia 2005 r. z gminą Świnna, Radziechowy-Wieprz, Lipowa, Gilowice, Łodygowice oraz z dnia 29 grudnia 2006 r. z gminą Czernichów) należało wypowiedzieć obecne porozumienia komunalne z ww. gminami. Obecnie przygotowywane jest nowe porozumienie komunalne, które Miasto Żywiec podpisze z każdą Gminą z osobna. Nowe porozumienie komunalne obowiązywać ma od 1 kwietnia 2021 r.


Według nowych zasad każda gmina ma się rozliczać z MZK samodzielnie i na odrębnych warunkach. Dodajmy również, że 30 września Radni Rady Miejskiej w Żywcu poprawili uchwałę o wypowiedzeniu umowy z gminami i zapis 28 lutego zmieniono na 31 marca. Zapewnienia co do dalszego kursowania MZK Żywiec do Gmin sąsiadujących płyną również m.in. z Łodygowic. Jak poinformowała nas Marta Czereczyn z Referatu Rozwoju, Inwestycji i Promocji Urzędu Gminy Łodygowice - od przyszłego roku kursy MZK będą odbywały się nadal. Z kolei sekretarz Gminy Świnna Wojciech Urbański zapewnił, że zmiany jakie będą wprowadzone od przyszłego roku nie oznaczają całkowitej likwidacji kursów MZK poza granice Żywca.

Zdjęcie: MZK Żywiec