Biznes

Miasto Żywiec zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przemiotem jest nadbudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w dzielnicy Moszczanica w Żywcu.

Przedmiotem zamówienia jest nadbudowa i rozbudowa istniejącej szkoły podstawowej w budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego Nr 1 w dzielnicy Moszczanica w Żywcu o pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 8-
klasowej szkoły podstawowej, przedszkola, przeniesionego z wyburzonego obiektu, oraz zaplecza zespołu szkolnoprzedszkolnego: stołówkę, świetlicę, zaplecze kuchenne i techniczne.

Termin składania ofert: 2023-03-17 12:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia