Biznes
53 gminy z regionu otrzymają wsparcie w ramach marszałkowskiego konkursu dotyczącego zwiększenia potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych.

W tym roku na ten cel zostanie przeznaczonych 235 tys. zł. Środki trafią do 53 gmin z przeznaczeniem na zakup sprzętu strażackiego oraz środków ochrony indywidualnej. Symboliczne czeki wręczyli przedstawicielom gmin marszałek Jakub Chełstowski, radne Sejmiku Województwa Śląskiego Maria Materla i Marta Salwierak, członek Zarządu Województwa Śląskiego Grzegorz Boski i były starosta kłobucki Henryk Kiepura.

„Wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców. Tylko w latach 2019-2023 udzieliliśmy wsparcia przy zakupie 114 samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z naszego regionu o łącznej wartości blisko 17 mln zł. Dziś inaugurujemy konkurs, którego celem jest pomoc dla tych jednostek w codziennym funkcjonowaniu, na zakup sprzętu strażackiego i środków ochrony indywidualnej. Tych potrzeb jest wiele, ale wierzę, że sukcesywnie będziemy zwiększać kwoty wsparcia i pomagać ochotniczym strażom w realizowaniu ich wyjątkowej misji” – tłumaczył marszałek Jakub Chełstowski.

Warto przypomnieć, że Samorząd Województwa Śląskiego w tej kadencji zwiększył wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2019 roku udzielił wsparcia w wysokości 3,1 mln zł na zakup 23 samochodów pożarniczych. W 2020 i 2021 roku kwota ta wyniosła po 3 mln zł i przeznaczono ją na zakup 27 pojazdów (2020 rok) i 23 pojazdów (2021 rok). W 2022 roku środki zwiększono do 4 mln zł na zakup 29 samochodów pożarniczych. W obecnym roku jest to kwota 3,76 mln zł z przeznaczeniem na zakup 13 samochodów pożarniczych.

„Dziękuję władzom regionu za wsparcie inicjatyw, które prowadziliśmy w ostatnim czasie i które zachęcały do wstąpienia w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej. 80 proc. finansowania OSP pochodzi ze środków samorządowych na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Najważniejsze, że każdy ze złożonych wniosków zyskał akceptację i te niewielkie inwestycję będą mogły zostać zrealizowane” – mówił Henryk Kiepura, były starosta raciborski i jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

Istotnym narzędziem wsparcia dla OSP są również środki unijne. W ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na wzmocnienie potencjału służb ratowniczych przeznaczono 16,75 mln zł ze środków unijnych i 6,5 mln zł z budżetu państwa na 60 projektów obejmujących 76 jednostek OSP z terenu województwa śląskiego. Na działania związane z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii w infrastrukturze publicznej i medialnej trafiło ze środków unijnych 19 mln zł.

Wsparcie dla OSP trafia również za pośrednictwem gmin w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Wśród przykładowych projektów są m.in. modernizacja sali OSP, zagospodarowanie terenu przy remizie czy zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej przy OSP.