Biznes

Koniec roku 2022 to czas intensywnych prac inwestycyjnych na terenie gminy Węgierska Górka. Pogoda sprzyja więc dzieje się naprawdę sporo!

Trwa budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Cięcinie oraz budowa Centrum Sportu Rekreacji i Wypoczynku Wodnego w Węgierskiej Górce przy ul. 3 Maja.

Powiat żywiecki przy współudziale gminy Węgierska Górka i firmy WGB realizuje inwestycję związaną z budową jednostronnego chodnika dla pieszych wraz z przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka - Żabnica - pisaliśmy o tym TUTAJ.

Na terenie Spółki "Beskid-Ekosystem" powstaje instalacja do produkcji nawozów i ulepszaczy gleby.

Realizowana jest także przebudowa układu drogowego wraz z obiektem mostowym w ciągu ul. mjr Czarkowskiego w Ciścu.