Biznes
Powstanie chodnik dla pieszych przy drodze powiatowej DP1434S - ul. księdza Karola Śmiecha w Żabnicy o długości blisko 840 metrów bieżących na odcinku od kościoła do wodospadu.
Powiat Żywiecki podpisał w miesiącu grudniu umowę z wykonawcą na realizacje zadania oraz przekazał plac budowy pod realizacje tej ważnej i potrzebnej inwestycji drogowej.
wartość zadania wyniesie: 1 336 735,93 zł w tym: udział Gminy Węgierska Górka: wyniesie 348 167,97 zł.
wykonawcą robot będzie firma: Brukarstwo Jarco, inż. Przemysław Jarco, 34-350 Cisiec, ul. Morwowa 2
Inwestycja zostanie zrealizowana najpóźniej do 30.11.2023r.