Biznes
Miasto Żywiec otrzymało zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 946 (ul. Krakowska) w miejscowości Żywiec (od ulicy Beskidzkiej do ulicy Wschodniej), polegającą na budowie chodnika.
 
Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców naszego miasta. Po wielu moich staraniach, otrzymałem właśnie decyzję wojewody śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 946 (ul. Krakowska) w miejscowości Żywiec (od ulicy Beskidzkiej do ulicy Wschodniej), polegającą na budowie chodnika. Jest to teren drogi wojewódzkiej, gdzie do tej pory dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń drogowych.
To kolejny ważny krok w kierunku powstania chodnika w tym miejscu. Zapadły już decyzje określające linie rozgraniczające teren inwestycji drogowej, został zatwierdzony projekt budowlany, a także zostały zatwierdzone podziały nieruchomości.
We współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach będziemy czynić wszelkie starania ku temu, by w budżecie województwa znalazły się środki na realizację tego zadania, i by mogło ono jak najszybciej zostać zrealizowane. Liczę w tym względzie na współpracę z wszystkimi jednostkami i podmiotami samorządowymi - informuje Antoni Szlagor.