Biznes

Przebudowa ulicy Habsburgów w Żywcu to obecnie jedna z największych inwestycji realizowanych w Żywcu. Niestety liczne błędy i niedociągnięcia, jakie występują podczas prac wywołują oburzenie wśród mieszkańców.

Przebudowa ulicy Habsburgów, przebiegającej przez osiedle 700-lecia w Żywcu obejmuje m.in. wykonanie nowych miejsc parkingowych, nowej nawierzchni, chodników oraz blisko kilometr ścieżki rowerowej.

W trakcie realizacji zadania mieszkańców oburzała m.in. wycinka drzew. Władze Miasta, które są inwestorem, zapewniły jednak że w miejsce wyciętych zostaną wykonane nasadzenia konkretnych gatunków drzew.

Kiedy inwestycja zbliża się do finału zaczęły pojawiać się kolejne problemy i niedociągnięcia – wystające studzienki na miejscach parkingowych oraz krusząca się nawierzchnia ścieżki rowerowej, którą wykonawca próbuje łatać materiałem w innym kolorze. Błędy te stanowią zagrożenie zarówno dla rowerzystów oraz kierowców i oczywiście nie są dopuszczalne w świeżo zakończonej inwestycji. Roboty nie zostały wprawdzie zakończone i oddane, jednak mieszkańców oburza to, w jaki sposób prace są przeprowadzane i jak niszczony jest materiał. Pojawia się również pytanie, czy tak wykonane obiekty będą trwałe?

Kiedy zostaną naprawione niedociągnięcia, z czego wynikają takie usterki i jaki jest okres gwarancyjny na wykonane prace? O to zapytaliśmy w Urzędzie Miejskim w Żywcu. W rozmowie z portalem burmistrz Miasta Żywiec poinformował:

Obecnie jesteśmy na etapie odbioru robót, podczas którego ich złe wykonanie zostało zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz pracowników UM w Żywcu odpowiedzialnych za przedmiotową inwestycję. Wszystkie usterki zostaną usunięte na koszt Wykonawcy Robót przed zakończeniem procedury odbiorowej. Rękojmia i gwarancja liczona od dokonania odbioru wynosi dla tego zadania 60 miesięcy